POSIADAMY WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE W:

Linie:

 • napowietrzne średnich i niskich napięć
 • kablowe do 20kV
 • mufy kablowe

  Stacje transformatorowe:

  • napowietrzne słupowe
  • kontenerowe

  Oświetlenie zewnętrzne:

  • oświetlenie ulic
  • oświetlenie parków, skwerów, placów zabaw
  • oświetlenie boisk piłkarskich

  Instalacje:

  • elektryczne w budynkach i obiektach przemysłowych
  • sterownia maszyn i urządzeń
  • teletechniczne
  • odgromowe

  Pomiary elektryczne:

  • skuteczność ochrony przeciwporażeniowej
  • rezystancja izolacji
  • rezystancja uziemienia
  • badanie wyłączników róznicowoprądowych